LỢI ÍCH DÀNH CHO ĐỐI TÁC?

Image of business partners handshaking over business objects on workplace


LỢI ÍCH CỦA ĐỐI TÁC & ĐẠI LÝ

  • Giá ưu đãi đặc biệt hoặc hoa hồng trên doanh số
  • Chương trình quà tặng dành cho đối tác thân thiết
  • Hỗ trợ ý tưởng bán hàng để nâng cao doanh số
  • Ưu tiên sản xuất đơn đặt hàng theo yêu cầu đặc biệt
  • Ưu tiên kéo dài thời hạn bảo hành
  • Hỗ trợ tiếp thị, quảng bá hàng hóa
  • Hỗ trợ huấn luyện về sản phẩm và bán hàng
  • Báo giá nhanh chóng theo đơn hàng đặc biệt
  • Hỗ trợ lắp đặt và thiết kế hình ảnh thương hiệu cửa hàng
  • Và hơn thế nữa…